سایت سبزدلان گزیر

نسخه کامل: [split] معما با جايزه (جديد)
شما در حال مشاهده نسخه متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
{EDITOR=<DIV><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">نماز گزاري جهت اداي فريضه نماز مغرب وارد مسجد ميشود؛ امام در ركعت دوم و در حال سجود (نماز مغرب)<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>است، وي نمازش را از سجده شروع ميكند و با امام به سجده ميرود و تا انتهاي نماز با امام همراه ميشود و بعد از امام تنها</SPAN></B><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"> يك</SPAN></B><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 24pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"> </SPAN></B><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">ركعت به تنهايي ميخواند وسپس<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>سلام ميدهد . وبا ادعا هم ميگويد كه نمازش كامل است .! چطور ممكن است؟؟؟&nbsp;&nbsp;&nbsp; لازم به ذكر است كه امام هم نمازش را سه ركعت كامل خوانده است.</SPAN></B></P></DIV>EDITOR}

مهمان

{EDITOR=
zarei نوشته شده توسط: <DIV><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">نماز گزاري جهت اداي فريضه نماز مغرب وارد مسجد ميشود؛ امام در ركعت دوم و در حال سجود (نماز مغرب)<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>است، وي نمازش را از سجده شروع ميكند و با امام به سجده ميرود و تا انتهاي نماز با امام همراه ميشود و بعد از امام تنها</SPAN></B><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 24pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"> يك</SPAN></B><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 24pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA"> </SPAN></B><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA">ركعت به تنهايي ميخواند وسپس<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>سلام ميدهد . وبا ادعا هم ميگويد كه نمازش كامل است .! چطور ممكن است؟؟؟</SPAN></B></P></DIV>
<DIV>امام اشتباهی نماز مغرب را چهار رکعت خوانده است.hz</DIV>EDITOR}
{EDITOR=<DIV>هديشان جي هست</DIV><DIV>&nbsp;</DIV><DIV>ميشه به ما هم بكويييد</DIV>EDITOR}

bocho gezir

{EDITOR=<span style="font-weight: bold;">با سلام خدمت دوستان و تشكر از دوست خوبمون زارعي<br>بچها بجنبيد زارعي داره جايزه مي ده هر كس جواب درست داد از زارعي جايزه بگيريد تا حالا هم كسي جواب درست نداده <br>با تشكر سايت روستاي گزير (سايت همه شما)<br> </span><div style="text-align: right;"></div>EDITOR}
{EDITOR=<DIV align=center><FONT size=3>احتمالاً امام در رکعت دوم با سجده تلاوت روبرو شده که نمازگزار به او می پیوندد .</FONT></DIV>EDITOR}
{EDITOR=<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #1f497d; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><oTongue>&nbsp;</oTongue></SPAN></B></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #0070c0; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 14.0pt">تشـــكر از همه دوستـــاني&nbsp;كه معـما را رويت كرده اند ؛ جوابي داده اند يا نداده&nbsp;اند</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #0070c0; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 18.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;با</SPAN></SPAN></B></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #0070c0; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 14.0pt">ميخواهم خدمتتان عرض كنم كه جواب&nbsp; مورد نظر را&nbsp; دوست باهوش مان اقاي</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #0070c0; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 18.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #0070c0; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 14.0pt">حسن پور داده اند كه با تشكر از ايشان ؛ قول ميدهم و خوشحال خواهم شد&nbsp;كه هديه اي ناقابل</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #0070c0; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 18.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #1f497d; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><oTongue></oTongue></SPAN></B></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: right" align=right><B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #0070c0; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 14.0pt">تقديمشان&nbsp; نمايم</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #1f497d; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><oTongue></oTongue></SPAN></B></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #0070c0; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 11.0pt">&nbsp;</SPAN></B><FONT size=3><B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="COLOR: #0070c0; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-font-size: 9.0pt">زارعي</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #1f497d; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><oTongue></oTongue></SPAN></B></FONT></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><oTongue>&nbsp;</oTongue></SPAN></P><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><oTongue><FONT face=Calibri size=3>&nbsp;</FONT></oTongue></P><P>&nbsp;</P>EDITOR}
مبارکه انشاءالله آقای حسن پور
لینک مرجع