یکی از انواع لباسشویی هایی که در سال های اخیر استفاده از آنها رواج زیادی پیدا کرده است، لباسشویی های تمام اتوماتیک هستد، تفاوت این مدل ها با مدل های اتوماتیک در نحوه خشک کردن لباس ها است، مدل های اتوماتیک از سیستم های حرارتی برای خشک کردن لباس ها استفاده میکنند، اما سیستم تمام اتوماتیک از سیستم حرارتی برقی استفاده میکند. اگر لباس شویی های تمام اتوماتیک شما دچار مشکل شدند میتوانید با نمایندگی تعمیر لباسشویی سامسونگ تماس بگرید.
مسلما در اولین برخوردی که با افراد دارید آنها به تمیز بودن لباس های شما اهمیت میدهند، استفاده از لباسشویی های خراب کمکی به تمیز شدن لباس ها نخواهد کرد. استفاده از مواد شوینده با کیفیت و وجود دستگاه های التراسونیک در لباسشویی به تمیز شدن بیشتر آنها کمک میکند.
اگرچه از ابتدا اختراع ماشین لباسشویی تا به امروز اصول شست و شوی آنها تغییر نکرده است، اما لباسشویی های جدیدتر و تمام اتوماتیک به دلیل استتفاده از موتورهای الکتریکی انجام کار را برای شما راحت میکند و از تکنولوژی های جدیدتری هم برای انجام عملیات های شست و شو استفاده میکند. این لباسشویی ها دارای موتورهای الکتریکی قدرتمند تری هم هستند که کار را برای شما ساده تر میکنند.