یکی از مشکلات رایج در لباسشویی های سامسونگ لرزش بیش از حد آنها در زمان خشک کردن لباس هاست، این اشکلال در اکثر مواقع به دلیل استاده نادرست از دستگاه به وجود میاید و نیاز به تعمیر لباسشویی سامسونگ نیست. البته شاید شما از لرزش بیش از حد دستگاه خصوصا اگر صداها زیادی تولید کند نگران شوید. در این مقاله به بررسی علل این مشکل خواهیمم پرداخت.


1- تراز نبودن دستگاه لباسشویی
یکی از مهترین علت های این اتفاق، تراز نبودن دستگاه است. اگر دستگاه شما تراز نباشد ممکن است در تمامی مراحل شست و شو تکان داشته باشد. اما در مراحل خشک کردن لباس ها به این دلیل که نیاز به چرخش سریع تر است، تکان ها و لرزش های دستگاه هم بیشتر خواهد شد.
تراز کردن دستگاه لباسشویی کار بسیار ساده ای است. برای اینکار تنها نیاز است ابزار تراز را روی دستگاه قرار دهید، و آنقد دستگاه را جابه جا کنید که لباسشویی کاملا تراز شود. اگر ابزار تراز ندارید، میتوانید از تخته سه لا استفاده کنید.